wie wij zijn

Hoeksema & Van Kol samenwerkende Architecten is een samenwerkingsverband van twee zelfstandige architectenbureaus: Architectenbureau Tjaart Hoeksema op Texel en Stan van Kol Architect te Rotterdam.
Onze samenwerking bestaat sinds de zomer van 2006 en combineert de breedte van kennis en ervaring van een grote organisatie met de flexibiliteit van een kleinere.

hotel225hotel225bfysio225fysio225aSijbekarspel225Sijbekarspel225aobdam225obdam225agrootekeeteniso

Visie en werkwijze

Of het nu gaat om een aanbouw, een woning, een nieuw kantoor of een werkplaats; wij vinden het essentieel om de wensen van de toekomstige gebruiker helder in beeld te krijgen. Wat staat hem of haar voor ogen met de nieuwe behuizing? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de toekomstige gebruiker zich prettig gaat voelen in het nieuwe gebouw? Kan de gebruiker zich identificeren met het gebouw? Daarvoor onderzoeken we uitgebreid de kwaliteiten van de locatie en de opgave. Wat is de essentie van de opgave? Wij houden ervan om voor elke nieuwe opgave in deze materie te duiken.
Voor het maken van een goed ontwerp bestaat geen vaste methode of recept. Wel hebben we enkele dingen die we belangrijk vinden:

inleving
Uitgangspunt voor ieder ontwerp is het begrijpen van de context. In die zin is architectuur inleving in de maatschappelijke, lokale, historische en stedenbouwkundige situatie, de opdrachtgever en de gebruiker. Belangrijk zijn dan ook het creëren van draagvlak voor een project, het onderlinge vertrouwen tussen betrokken partijen en gevoel voor verhoudingen en belangen.

proces
Bouwen is bovendien een veelomvattend proces en dat proces word steeds ingewikkelder. Afstemming met andere belangen en gezamenlijke ontwikkelingen worden belangrijker. En opdrachtgevers hebben vragen die naast de traditionele architectenopdracht van ontwerp en bouwtechniek liggen. Wij ontwerpen dus niet alleen een beeld, maar zijn ook regisseur van een complex proces.

gebruik
Wij stellen de gebruiker centraal. We zijn benieuwd hoe mensen het gebouw willen gaan gebruiken en welke verwachtingen ze daarbij hebben. Het gebouw dient een vanzelfsprekende vertaling te zijn van de wensen van de opdrachtgever.

maatwerk
Iedere opdracht is maatwerk. Daarbij is samenwerking en discussie onmisbaar. Daarom ontwikkelen we in de beginfase samen met de opdrachtgever alternatieven die ook inzichtelijk zijn. Zo kunnen we samen een optimale richting voor het ontwerp vaststellen. Dit geldt ook voor de verdere uitwerking van het project.

kostenbewust
Dit vinden wij zo vanzelfsprekend dat we er hier weinig woorden aan hoeven te besteden. De kosten zijn natuurlijk erg afhankelijk van uw ambitieniveau op architectonisch-, bouwkundig- en installatiegebied. Van belang is dan ook om in een vroeg stadium dit ambitieniveau vast te stellen.

duurzaamheid
Ruimtelijke duurzaamheid wordt bereikt door plattegronden die veel verschillende mogelijkheden voor het gebruik bieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het vloeroppervlak groter is dan op dat moment strikt noodzakelijk. Daarmee scheppen we mogelijkheden voor nieuwe gebruikers en kunnen veranderingen in ruimtebehoefte opgevangen worden. Het gebouw blijft zo ook in de toekomst bruikbaar.
Bouwkundige duurzaamheid bestaat uit een bewuste materiaalkeuze met bijbehorende detaillering en uitgekiende energieconcepten. Uiteraard betekent dat ook dat we zorgen voor een gezond binnenklimaat met goede ventilatie, verwarming, akoestiek en verlichting.

esthetica
Wij werken niet vanuit een vooraf bedachte vorm. Geen dogmatische, onaantastbare objecten, maar een levendige architectuur die deel uitmaakt van de leefgemeenschap en uitdrukking is van onze cultuur. Wij laten ons dan ook graag inspireren door de geschiedenis en lokale architectuur. En architectuur gaat ook over schoonheid, emotie en een gevoel oproepen. De compositie van de gevel, de gekozen materialen, het reliëf van het gevelvlak of volume bepalen allemaal mede de uitstraling van een gebouw.

innovatie
Wij zoeken voortdurend naar een evenwicht tussen beproefde concepten en een frisse kijk op zaken. Innovaties kunnen zowel programmatisch, architectonisch of technisch van aard zijn. Denk aan een verrassende gebouwindeling of het op een andere manier toepassen van een bekend bouwmateriaal.

tot en met het detail
In een gebouw moet het plezier van ontwerpen en bouwen tot uiting komen, mooi gemaakt, verzorgde details, sfeervol en levendig. Kortom, ‘de smaak van het maken’. Om een ontwerp tot in de details te kunnen voortzetten heb je vakmanschap nodig en oog te hebben voor de werkwijze van de aannemer. Hoe wordt iets gemaakt, in welke volgorde en hoe gaat het later onderhouden worden. Niets is zo leuk als het bezoeken van de bouwplaats!

alle aspecten met elkaar in evenwicht brengen
Bij het ontwerp komen vele aspecten aan de orde: locatie, gebruik, vormgeving, kosten, constructie, bouwfysica, bouwtechniek, uitvoering. Goede projecten ontstaan niet uit een optelsom van op zichzelf staande adviezen van allerlei partijen. De kunst van het ontwerpen zit hem er niet in slechts één aspect van het gebouw te optimaliseren, maar om deze met elkaar in evenwicht te brengen. De architect brengt de kennis en inbreng van de verschillende partijen bij elkaar en verenigt die in één ontwerp.

samenwerking
Waar nodig vragen wij adviseurs bij onze werkzaamheden zodat we de benodigde specialistische kennis in huis halen. Voor werk op het gebied van constructie, bouwfysica, energiezuinigheid, duurzaam bouwen en brandveiligheid beschikken wij daarom over een vast netwerk van ervaren adviseurs die de werkwijze en ontwerptechnische uitgangspunten van ons kennen en onderschrijven.

hotel225akortehaven225kortehaven225astolp225stolp225aNanth225Nanth225ajanwillem225

Wat wij voor u kunnen betekenen.

We hebben brede ervaring in een veelheid van werkvelden, zowel bij nieuwbouw als in de verbouw. Kleine, unieke projecten en ook grote, seriematige projecten. Wat de projecten verbindt is onze niet aflatende inzet en enthousiasme om de wensen en vragen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk vorm te geven. Want architectuur is een dienstverlenend beroep. Kortom, uw dromen zijn onze uitdaging. Meer weten? Neem contact met ons op. Wij maken graag deel uit van uw bouwproject!

Vriendelijke groet, Stan van Kol en Tjaart Hoeksema

Stan140a

Stan van Kol

Ik studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven waar ik ook een aantal jaren werkzaam was bij de sectie Vormleer van de vakgroep Architectuur en Urbanistiek op het gebied van CAAD en facility planning. Daarna werkte ik ruim zes jaar als ontwerper en projectarchitect bij Wytze Patijn Architecten aan een veelheid van projecten, waaronder de supervisieopdrachten voor de Technische Universiteit Eindhoven en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Sinds 1999 ben ik werkzaam als zelfstandig- en freelance architect.

Tjaart140a

Tjaart Hoeksema

Ik studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft, waar ik in 1995 met een eervolle vermelding ben afgestudeerd. Tijdens mijn studie heb ik van 1990 tot 1994 als freelance tekenaar/ontwerper gewerkt bij Brouwer en Heesen architecten in Delft. Na mijn studie heb ik een periode als tekenaar/projectleider gewerkt bij Atelier Bouwkunde in Rotterdam. Hierna ben ik als ontwerper werkzaam geweest bij Wytze Patijn architecten in Rotterdam. Van 1998 tot en met 2003 werkte ik als projectarchitect bij Architectenburo Jan Visser. Ik ben sinds eind 2003 werkzaam als zelfstandig architect.