dorpshuis1b

Verbouwing en uitbreiding
dorpshuis 'de Bijenkorf', Oosterend

locatie
Mulderweg, Oosterend, Texel
opdrachtgever
Dorpscommisie Oosterend
architect
Stan van Kol
adviezen constructie
Adviesbureau A. Harder bv, Broek op Langedijk
bouwbesluitberekeningen
Bouwserviceburo Kuip, Oudeschild
adviezen brandveiligheid
Architechniek, Rotterdam
aannemer
Aannemersbedrijf Piet De Vries, Callantsoog
ontwerp en oplevering
2006-2008

Het dorpshuis en gymzaal ‘de Bijenkorf’ in Oosterend is gebouwd in 1968 en is in de loop der jaren diverse keren aangepast en uitgebreid. De opgave bestond uit het uitbreiden en renoveren van het deel van het dorpshuis aan de voorzijde met een zorgsteunpunt, een vergaderruimte en uitbreidingen van magazijn, keuken, sanitair en dorpskamer. Tevens moest er een directe verbinding tussen de sporthal en de dorpskamer komen.

Situatie
Het complex is gelegen aan één van de (twee hoofd)toegangswegen tot het dorp en deze heeft een, voor Oosterendse begrippen, (te) breed straat profiel. Aan de straat liggen hoofdzakelijk woningen. Het straatprofiel bestaat uit voortuin, trottoir, rijweg, langsparkeren, trottoir, groenstrook, trottoir, voortuin. Dit versnipperde profiel was ook ter plaatse van het dorpshuis aanwezig, waardoor het dorpshuis nogal anoniem en onopvallend aan de straat ligt, termeer daar het aan de straatzijde slechts 1 bouwlaag hoog is.
In het ontwerp wordt de ruimte vóór het dorpshuis verbijzonderd en eindigt het straatprofiel in een pleinachtige ruimte voor het dorpshuis. Deze ruimte loopt de hoek met de Bijenkorfweg om, richting entree sportzaal, en betrekt de zijkant van het gebouw bij de voorzijde. Er komt één, van de overige afwijkende, bestrating vanaf de gevel tot aan de straat met aan de straat forse bomen die de ruimte voor het dorpshuis begrenzen. Op maaiveld niveau is er nu echter, in tegenstelling tot de oude situatie, vrij zicht op het gebouw. Dit wordt versterkt doordat de gevel 5 m richting straat opgeschoven wordt. Hierdoor wordt tevens het perspectief bij het binnenkomen van het dorp beter beëindigd.

Kroonlijst
Door het oorspronkelijk ontwerp en de wijze waarop het in de loop der jaren is uitgebreid is er samenstel van 7 rechthoekige, in hoogte variërende volumes, ontstaan. Dit heeft geresulteerd in een nogal versnipperd geheel, ook op architectonisch niveau. Er is een veelheid aan materialen en detaillering ontstaan. Binnen de reikwijdte van de opdracht worden alle verdiepingshoge volumes samengebonden middels een rondomlopende kroonlijst. De kroonlijst wordt ondersteund door metselwerk of in geval van openingen door kolommen. De ingang van de sportzaal, tezamen met de gang naar de dorpskamer, krijgt dezelfde nu vormgeving als de hoofdentree. De begane grond gaat functioneren als plint voor de hogere, teruggelegen, volumes.

Oud

Nieuw

sitoud

sitnieuw

perspoud

perspnieuw

plgoud

plgnieuw

foto2oud

foto2nieuw

foto3oud

foto3nieuw

foto4oud

foto4nieuw