inbreidplannen en herverkavelingen

erl320

ERL terrein Oud Rijswijk

De zakelijke uitstraling van het ERL kantoorgebouw uit de zestiger jaren en de aangrenzende gedateerde woningbouw uit de jaren zeventig hebben de structuur van de stadsuitbreidingen rondom de historische dorpskern ... lees verder...

Zijpe310

In ontwikkeling
Erfverkaveling Zijpe

Door de vormgeving en de onderlinge positie van de gebouwen krijgt het ontwerp een landelijke karakteristiek, een verwijzing naar het oorspronkelijke agrarische ensemble, waarmee ... lees verder...

Stuijt310

In ontwikkeling
Erfverkaveling Heerhugowaard

Het ontwerp betreft een voormalig boerenerf met een grote stolp voor op het kavel en daarachter stallen, schuren en loodsen. Alles op de stolp na wordt gesloopt. Diverse kavel- afmetingen in combinatie met te bouwen volume zijn getoetst op financiële haalbaarheid.
Uitgangspunt is de traditionele erfverkaveling zoals die aan de linten in Noord Holland voorkomen. Deze erven hebben een sterke ruimtelijke kwaliteit en vanuit het lint blijft het achterliggende open landschap zichtbaar. Omgekeerd heeft de achterkant van het lint vanuit het open landschap gezien een 'rafelig' karakter. De nieuwe woningen komen daarbij direct aan het erf te liggen. De woningen worden opgedeeld in kleinere bouwmassa's waardoor de nadruk op het ensemble te liggen, in plaats van op de individuele woningen. Er ontstaat een landelijk hofje met aan de erfzijde een besloten karakter dat aan de achterzijde van de kavels aansluit bij het open karakter van het landschap.

opdrachtgever familie Stuijt
locatie Heerhugowaard
jaar 2007 - heden

dorpenschagen310

In ontwikkeling
De Dorpen, Schagen

In het centrum van Schagen is de Dorpen een van de meest aantrekkelijke oude bebouwingslinten. Hier staan de voor Schagen beeldbepalende vrijstaande stadshuizen uit de periode 1920-1930. De architectuur van die stadshuizen is een inspiratiebron geweest bij het ontwerp voor 10 seniorenappartementen met parkeergarage.
Het complex ziet eruit als een schakeling van vier huizen met elk een eigen gezicht. De huizen hebben allemaal een eigen uitwerking, qua gevelontwerp en materiaalkeus, gekregen alsof ze door verschillende opdrachtgevers gebouwd zijn. Buitenruimtes in de vorm van serre’s en balkonnen houden de huizen los van elkaar. Een serre met daarboven een loggia markeert de hoek. De huizen aan de Dorpen zijn het rijkste vormgegeven, de huizen aan de Roggeveenstraat zijn evenals de straat zelf iets eenvoudiger.

opdrachtgever Sinnige Bouw
locatie hoek de Dorpen, de Roggeveenstraat
jaar 2009 - heden

erfwinkel310

In ontwikkeling
Erfverkaveling Winkel

De huidige bebouwing bestaat uit een stolp aan de straatzijde met daarachter schuren en een loods. De vraag van de eigenaar is om op een deel van het terrein woningbouw mogelijk te maken. Daarbij worden de bedrijfsmatige opstallen gesloopt. Uitgangspunt is de traditionele verkaveling van de lintendorpen in Noord Holland, met een stolp aan de straat en overige bebouwing daarachter, gelegen aan een erf. De nieuwe woningen komen direct aan de bestrating van het erf erf te liggen. Uitgangspunt is om een ensemble te vormen zodat er een landelijk hofje met een besloten karakter onstaat.

opdrachtgever anoniem
jaar 2010 - heden

hofje310

Hofje Den Burg

Geheel ingeklemd door omliggende kavels met woonbebouwing en achtertuinen en slechts over een beperkte breedte gelegen aan de straat ligt het kavel waar ... lees verder...

Nscharwoude310

Appartementen Noord Scharwoude

Beeldbepalend voor de oude delen van Langedijk zijn de typisch Noord-Hollandse ‘gebroken’ kappen. Deze zijn een belangrijke bron van inspiratie geweest in het ontwerp van de ... lees verder...

woncocksdorp310

Woningen de Cocksdorp

De woningen zijn geïnspireerd op de in de straat beeldbepalende polderwerkers huisjes uit de periode van de drooglegging van de Eierlandse polder. Deze eenvoudige woningblokjes bestaan uit ... lees verder...

blommestein310

Erfverkaveling Blommestein

Achter een groot landhuis kwam door de sloop van een bedrijfsruimte een stuk grond vrij ten behoeve van woningbouw. Voor deze typische locatie hebben we een plan gemaakt dat in het landschap vertrouwd overkomt. Het thema van een boerenerf voldoet daaraan. Binnen het met knotwilgen omzoomde plangebied worden met behulp van hagen vier bouwkavels afgebakend. De bouwmassa’s zijn geïnspireerd op typische erfopstallen: een stolpschuur, een open veldschuur, een gesloten veldschuur en een hooimijt.

opdrachtgever familie Blommestein
jaar 2007