cocksdorp1b

6 woningen Kikkertstraat De Cocksdorp

lokatie
Langeveldstraat, Kikkertstraat, De Cocksdorp, Texel
architect

Architectenbureau Jan Visser, Texel
projectarchitect
Tjaart Hoeksema
opdrachtgever
Stichting Woontij, Den Burg
adviezen constructie
Ingenieursbureau Vlagsma, Heerenveen
aannemer
Duin Bouwbedrijf BV, Den Burg
ontwerp
2001
uitvoering
2002

De 6 woningen aan het eind van de Kikkertstraat in De Cocksdorp zijn geïnspireerd op de in de straat beeldbepalende polderwerkers huisjes uit de periode van de drooglegging van de Eierlandse polder. Deze eenvoudige woningblokjes bestaan uit rijtjes van drie tot zes smalle woningen die veelal vanaf de achterzijde worden ontsloten. Het beeld van deze woningen wordt bepaald door lage gemetselde gevelopstanden en een pannengedekte langskap. Tussen deze bebouwing staan een aantal grotere panden uit diezelfde periode, zogenaamde notabelenwoningen. Deze zijn twee bouwlagen en een kapverdieping hoog en hebben wel een formele voordeur aan de straat.

Kavel en rooilijnen
Het project verving een blokje met 4 duplexwoningen uit de jaren zestig. De grote diepte van de kavel maakte het mogelijk om in de nieuwbouw twee ondiepe blokjes terug te plaatsen; één aan de Kikkertstraat en één aan de Langeveldstraat. De blokjes refereren in massa en vorm aan de polderwerkershuisjes. Bij de positionering van de blokjes zijn de bestaande rooilijnen van Kikkertstraat (voortuin ca 7m) en Langeveldstraat (achtertuin ca 2,5 m) aangehouden. Deze tuinen hebben een meer formeel karakter. In de ruimte tussen de blokken liggen behalve de privé buitenruimtes ook een gemeenschappelijke buitenruimte. Aan deze kant van de woningen zijn verblijfsruimten gelegen die middels tuindeuren gekoppeld zijn aan de privé buitenruimte. De woonkamers liggen in alle woningen op het zuiden. Ontsluiting vindt plaats via de noord- en oostzijde.

Kopgevels
Er is aandacht besteed aan de kopgevels aan de oostzijde. Aanbouwtjes met entree en berging van de kopwoningen brengen de grootte van de massa’s terug. Een tuinmuur, bestaande uit een plint van baksteen met daarop een stalen raamwerk als drager voor toekomstige begroeiing verbindt beide bergingen en sluit het middengebied af zodat het privé karakter van de ‘middentuinen’ gewaarborgd is. Ramen in de kopgevels zorgen ervoor dat vanuit kook- en woonplekken zicht is op de buitenruimte.

 

cocksdorp2cocksdorp3cocksdorp4

sateliet400

situatiewoningenplg00rot

cocksdorp5