Toren van Oud plattegronden

Restauratie en herbestemming toren Congresgebouw Den Haag tot 9 kantoren en 8 woningen

lokatie
Catsheuvel 6-18, Den Haag
oorspronkelijk ontwerp
J.J.P. Oud (1956-1963)
architect
Wytze Patijn Architecten
projectarchitect
Stan van Kol
opdrachtgever
Woningstichting ‘s-Gravenhage
aannemer
Wilma Bouw BV, Den Haag
ontwerp
1993-1995
oplevering
voorjaar 1996

 

 

Toren van Oud uitzicht

 

 

 

Toren van Oud detail beglazing

De driehoekige toren bij het Congresgebouw is oorspronkelijk door J.J.P. Oud ontworpen als hotel voor congresmedewerkers. Na de oplevering in 1969 bleek een goede exploitatie van de toren onmogelijk en zijn de verdiepingen als kantoorruimten verhuurd.

Driehoek
De plattegrond is een gelijkzijdige driehoek van 16 meter. Hij wordt gekenmerkt door een draagstructuur met een stijve kern en dragende schijven bij de hoekpunten. Hierdoor was het mogelijk een volledige rondom lopende glazen gevelstrook te maken, die in combinatie met de gele bakstenen borstwering het gelaagde gevelbeeld met de ‘open’ glazen hoeken opgeleverd heeft. De betonnen kern omvat naast de schoorstenen van het congresgebouw de ontsluiting van de verdiepingen middels een ronde trap en twee liften. In de westelijk punt bevindt zich een vluchttrap. Deze is niet in het oorspronkelijke ontwerp van Oud te vinden. Als gevolg van brandveiligheidseisen is deze tijdens de uitwerking van het plan toegevoegd.

Panoramisch uitzicht
De driezijdige opzet van de plattegrond geeft een panoramisch uitzicht op de omgeving: over de zee, over de Scheveningse Bosjes en over het centrum van Den Haag. Het maakt het mogelijk om, met name op de bovenste verdiepingen, op een weidse wijze te wonen op een snijpunt van verschillende stedelijke gebieden.
De opzet en afmetingen van de kern en de betonnen schijven maken een standaardindeling en meubilering niet goed mogelijk. Het rondom lopende raamwerk vraagt om een indeling die recht doet aan de torenvorm en het panoramisch uitzicht. Functies zoals toilet, badkamer en keuken zijn daarom in of tegen de centrale kern geplaatst waardoor de gevels geheel vrij blijven.

Loggias
Bij de uitwerking is getracht zoveel mogelijk binnen het oorspronkelijke ontwerp met zijn zorgvuldige detaillering te blijven of daar juist naar terug te keren.
Teneinde het vloeroppervlak te vergroten is de vluchttrap gesloopt en resteert de spiltrap. Die kan alleen als brandveilige vluchttrap gelden indien deze uitsluitend via de buitenlucht bereikbaar is. Daarom zijn loggia’s geïntroduceerd door ter plaatse de beglazing uit de pui te verwijderen.

Gevel
Het binnenklimaat werd gekenmerkt door extreem hoge en lage temperaturen in de zomer respectievelijk de winter. Dit was te wijten aan het grote glasoppervlak van de gevel. Door de toepassing van warmte reflecterend isolerend glas kunnen de extreme binnentemperaturen aanzienlijk worden verkleind. Dit heeft tot gevolg dat de dikte van het isolatieglas wordt vergroot van 14 tot 22 mm. Veel aandacht is besteed aan de detaillering van de nieuwe glaslatten. Het kenmerkende van de oude gevel bestond in de vlakverdeling door middel van een dun aluminium stijl-en regelwerk. In het verbouwingsplan is ondanks het dikkere glas deze ranke indruk zoveel mogelijk gehandhaafd. Het toegepaste glas is in hoge mate lichtdoorlatend en kleurneutraal waardoor de huidige transparantie gehandhaafd blijft.

bosstadzee1

Toren van Oud uitzicht op zee

Ddetbeglazing1

Toren van Oud gevel

sit310a1

Toren van Oud exterieur

Toren van Oud interieur