OudRijswijk2b

ERL terrein Oud Rijswijk

lokatie
ERL terrein: Schoolstraat en Blekerslaan, Rijswijk
opdrachtgever
Bouwfonds Woningbouw Delft
architect
Braaksma & Roos Architectenbureau
i.s.m. Roelofs van Kol Architecten
projectarchitect
Stan van Kol
ontwerp
1999-2004
uitvoering
niet gerealiseerd

Woningbouw in een historische omgeving
met 9 woningen, 10 appartementen, bedrijfsruimte en parkeergarage

De historische dorpskern van Rijswijk heeft zijn kwaliteiten in de loop der tijd grotendeels behouden. Het centrumgebied rond de kerk is in goed bewaard gebleven en ook van de grote groene zone van buitenplaatsen rondom het centrum is nog veel terug te vinden. In de dichte uitbreidingen ten noorden van de Schoolstraat uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw, is een menging van wonen en bedrijvigheid ontstaan.

Stedenbouwkundige samenhang
Op deze overgang van de oude dorpskern en de nieuwe stadsuitbreiding ligt de voormalige lokatie van het energiebedrijf. De zakelijke uitstraling van het zogenaamde ERL kantoorgebouw uit de zestiger jaren en de aangrenzende gedateerde woningbouw uit de jaren zeventig hebben de structuur en samenhang van de stadsuitbreidingen rondom de historische dorpskern ernstig aangetast. De ontwerpopgave bestond daarom uit het vernieuwen en herstellen van de stedenbouwkundige samenhang tussen de verschillende stadsuitbreidingen rondom het oude centrum. Het kantoorgebouw en achterliggende werkplaatsen worden gesloopt om plaats te maken nieuwe woningen met kleinschalige bedrijfsruimte op de begane grond. De lokatie vormt de helft van een rechthoekig bouwblok. Met het stedenbouwkundig ontwerp wordt het bouwblok binnen de vier begrenzende straten afgemaakt.

Historische omgeving
In het ontwerp is aansluiting gezocht bij de historische omgeving zonder ‘historiserend’ te worden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de inpassing van de nieuwbouw in schaal, kleur en textuur van de omgeving. Hiertoe zijn de architectonische kenmerken uit de directe omgeving in kaart gebracht en geanalyseerd, zoals: gevelbanden, plinten, een basement met winkelpuien, aandacht voor de entrees, afgeschuinde hoeken van bouwblokken en de massaopbouw. Deze kenmerken zijn vertaald naar een bouwblok met een klassiek idioom in een moderne en eigentijdse vormgeving.

Dsit2

binnentuin400

Dsit2a

analyse2

plg01a1

plg02a1a

gevvoor

gevachter

OudRijswijk1