Terras1020

Landal Sluftervallei

locatie
Krimweg, De Cocksdorp, Texel
opdrachtgever
Landall Sluftervallei
oorspronkelijk ontwerp
Architektenburo Louis Uriot
architect
Stan van Kol
tuinontwerp
i.s.m. VVK architectuur en stedebouw bv
bouwkundige calculatie
Bouwkundig Buro Sijnesael en van Wijck
calculatie en adviezen tuinontwerp
Van der Tol bv
architectuurtekeningen
Willem van den Hoed
ontwerp
2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

referentie1

Haalbaarheidsstudie verbouwing hoofdgebouw en tuinontwerp
Directe aanleiding voor de studie en het ontwerp was de vraag van Landal Sluftervallei hoe het hoofdgebouw toegankelijker gemaakt en de bezetting van het restaurant vergroot konden worden. Tevens was er behoefte aan een binnenspeelgelegenheid voor kinderen tijdens slecht weer.

Situatie
Het complex ligt aan de kruising van de weg van De Cocksdorp naar het strand met het fietspad door de duinen. Het hoofdgebouw met centrale binnenvoorzieningen als receptie, restaurant, bowlingbaan, winkel en zwembad ligt in een zone met centrale buitenvoorzieningen als speeltuin, tennisbanen, skelterbaan en midgetgolf. Het gebouw deelt de zone op in een voor- en achterterrein; deze zijn slechts verbonden door een smal trottoir. De zone is ruimtelijk zeer onsamenhangend en daardoor slecht als zodanig te herkennen.

Relaties
De inrichting van het voorterrein beneemt het zicht op het gebouw vanaf de weg en heeft een rommelige, ongezellige en onbeschutte inrichting. Het onderhoud geen relatie met de rest van de buitenruimte. De functies in het gebouw zijn niet betrokken op de buitenruimte. Het terras onderhoud met het café-restaurant noch met de weg een relatie.
Om de aantrekkingskracht van de binnenactiviteiten te versterken worden deze in het nieuwe ontwerp allemaal geconcentreerd in de nabijheid van het restaurant, zodat ze kunnen profiteren van elkaars aanwezigheid.

Boomsingel
Van het buitengebied wordt een eenheid gemaakt door het aanleggen van een boomsingel die het hele terrein omvat. De voorzijde wordt verbonden met de achterzijde door het smalle trottoir te veranderen in een laantje. De aan de openbare weg gelegen voorzijde wordt in het ontwerp een uitnodigend parkachtig plein met gazon waarop activiteiten georganiseerd kunnen worden en is dan vanaf de openbare weg goed zichtbaar.

Bouwmassa
Het gebouw zelf maakt een gesloten indruk, ongezellig, niet uitnodigend en grauw. Het straalt geen vakantiegevoel uit. De dakhelling van de ‘puntjes’ is te flauw. De bouwmassa heeft geen structuur en is onaf doordat er te weinig topgevels gemaakt zijn; dit wordt nog versterkt door de kleurverschillen van de pannen.
Van de bouwmassa wordt een eenheid gemaakt door het dak van meer topgevels te voorzien. Het terras gaat van buiten ruimtelijk doorlopen in het restaurant.

Gevels
Voor de vormgeving van de gevels zijn 3 uitgangspunten gekozen, namelijk de locale architectuur van de loods- of vissershuisjes, maritieme architectuur en de scheiding van gevel en achtergelegen dak en bouwmassa. Hiertoe worden de bestaande gevels aangepast, waarbij de helling van de topgevels wordt vergroot en de vormgeving uitgesprokener wordt.

sateliet1

Oud

Nieuw

sitoud

sitnieuw

gevoud

gevnieuw

entreeoud

entreenieuw

terrasoud

terrasnieuw

padoud

padnieuw

intoud

intnieuw

Ontwerp

sit

entree

terrasdetail

pad

interieur