bedrijfshuisvesting

multimetaal310

Kantoor en werkplaats Multimetaal

In een één-tweetje met Grontmij werden organisatiemodellen ontwikkeld. Modellen met potentie werden vertaald naar 3D modellen. In het uiteindelijke model is het totale programma van eisen met werkplaatsen, magazijnen, testruimten en kantoren ondergebracht in ... lees verder...

houtbouw310

Kantoor Houtbouw 't Zand

Houtbouw ’t Zand had in eerste instantie zelf het ontwerp voor de nieuwbouw van hun kantoor gemaakt, de vergunning was afgegeven en de fundering zat al in de grond. Daarna ontstond toch de behoefte de bouwplannen eens met een architect ... lees verder...

duin310

Kantoor en werkplaats Duin Bouwbedrijf

De opdrachtgever was geen onbekende voor de architect. Ze werkten al jaren samen aan projecten. De architect had geleerd een beetje als een aannemer te denken en de aannemer op zijn beurt was geïnteresseerd geraakt in architectuur. Na afloop van ... lees verder...

hangaar310

Hangaar Vliegtuigonderhoud Texel

Vliegtuigonderhoud Texel zat al sinds jaar en dag in een hangar van het vliegveld. De werkzaamheden waren langzaam uitgebreid. Zoon Michael was vader Marinus gaan helpen. Marinus liep al tegen 70 en het werd tijd voor ‘deeltijdpensioen’. Maar hij kan het sleutelen nog ... lees verder...

foto1310

Werf HHNK Dirkshorn

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wilde van de vestiging Dirkshorn een volwaardige werf maken. Daarom moest er kantoor- en kantineruimte komen.
Van het bestaande gebouw werden de gevels en het dak verwijderd. De bestaande staalstructuur werd deels aangepast en uitgebreid. In het rechterdeel is aan de voorzijde de kantoorruimte ondergebracht, met daarboven de kantine.
Op de gemetselde plint na worden alle gevels en daken van hetzelfde lichtgrijze plaatmateriaal gemaakt. Alle grote openingen zijn van geprononceerde kaders voorzien. In de zijgevel is een neutraal ritme van verticale openingen opgenomen.

opdrachtgever Grondmij Alkmaar
aannemer Jorritsma Bouw, Bolsward
locatie Raadhuisstraat, Dirkshorn
jaar 2008 - 2012

DSC0545c

foto4b

Werf HHNK Zwaagdijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vestiging Zwaagdijk had behoefte aan meer kantooroppervlak. Hergebruik van de bestaande dienstwoning bleek niet tot een optimale oplossing te leiden.
Door sloop van de dienstwoning komt ruimte vrij om de direct achterliggende schuur een 'kop' te geven. In dakhelling, materiaal- en geveluitdrukking zijn kantoor- en loodsgedeelte sterk aan elkaar verwant. Het kantoordeel heeft een aantal manipulaties ondergaan, zowel vanwege functionele eisen als om de schaal terug te brengen tot die van een woonhuis. De open hoek aan de zuidoostkant vormt de entree en biedt tevens de terugliggende bouwdelen zoals de kantine en werfbeheerder uitzicht op het voorterrein en de Zwaagdijk.
In het volume zijn een aantal glazen hoeken gemaakt om te laten zien dat het om een kantoor gaat. De kleur van deze hoeken is terughoudend. Het accent ligt op de met witte randen omkaderde kozijnen. Deze refereren aan de manier waarop vroeger in schuren glasopeningen werden geaccentueerd: een witte kwast verf over zwartgeteerde houten delen. Hierdoor wordt de aandacht getrokken naar de kleinschalige gevelopeningen. De gevels van het kantoordeel zijn van donker gebeitst verticaal hout, de gevels van de werkplaats bestaat uit plaatmateriaal in een liggende verdeling.

opdrachtgever Grondmij Alkmaar
aannemer Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V., Hoorn
locatie Zwaagdijk, Zwaagdijk
jaar 2008 - 2012