tue1b

Technische Universiteit Eindhoven
Supervisieopdracht masterplan

lokatie
Den Doelen, Eindhoven
architect
Wytze Patijn Architecten
projectarchitect
Stan van Kol
(renovatie hoofdgebouw tevens:
Geert Laarakker, Victor Ackerman)
opdrachtgever
Technische Universiteit Eindhoven
aannemer
Nelissen van Egteren Bouw Zuid BV (hoofdgebouw)
ontwerp
1997-1998
oplevering
1998

Door de gewijzigde eigendomssituatie van de gebouwen van de TUE van rijksoverheid naar universiteit en door de toekomstige afname van studentenaantallen ontstond de noodzaak tot herbezinning omtrent de inrichting van het terrein, de huisvestingsbehoefte en de kwaliteit en mogelijkheden van de bestaande gebouwen.


Verschillende faculteiten hadden behoefte aan nieuwe huisvesting en de bouwfysische kwaliteit van de gebouwen uit de jaren 60 liet te wensen over. Bij de ontwikkeling van concrete bouwplannen en de invulling van het masterplan werd Wytze Patijn als supervisor voor de verschillende bouw- en renovatieplannen benoemd. Behalve het begeleiden van de nieuwbouw en de architectenselectie werden vele kleine en grotere studies verricht naar het hergebruik van bestaande gebouwen en de invulling van het masterplan zoals dat door de TUE ontwikkeld was en het plan voor het terrein van landschapsbureau OKRA. Voor het door hen bedachte idee van de centrale zone waaraan alle kernfuncties van de universiteit zouden moeten komen te liggen werden analyses en inrichtingsvoorstellen gemaakt en op haalbaarheid onderzocht.

Dsit2

Dperspvogeltot

Dsit2a

Dgroen

Dsit2a1

Dstednolli

Hergebruik gebouwen

Whaldak2
 

Ook zijn de mogelijkheden tot hergebruik van de gebouwen uit de jaren 60 zijn onderzocht. Onder andere van het voormalige gebouw van de Scheikunde faculteit ten behoeve van de faculteit Bouwkunde en het hergebruik van de hal van Werktuigbouwkunde voor de nieuwe centrale bibliotheek (inclusief de faculteitsbibliotheken) en mediatheek. Uitgangspunt bij dit gebouw was dat het toekomstige bibliotheekgebruik zou verschuiven van boeken, de‘klassieke’ bibliotheek’, naar databasegebruik middels computers. Het gebouw bestond uit een grote open ruimte van 75 x 150 meter, met alleen een kolommenstructuur op een raster van 12,40 meter en een verspringende dakconstructie voor daglichttoetreding. Een ‘onbegrensde’, haast eindeloze ruimte, ontworpen in de beste modernistische traditie met slanke stalen puien en veel glas. Doel van het ontwerp was dan ook niet alleen om deze kwaliteit in stand te houden maar juist ook te gebruiken. In eerste instantie leek dit gebouw weliswaar ongeschikt voor de nieuwe functie, maar ons doel was om aan te tonen dat dit juist niet het geval was. Denk aan de grote 19e eeuwse bibliotheken uit Engeland en Amerika. Los in het gebouw is een doorgaande structuur gelegd, ontsloten vanuit het doorgaande gangenstelsel dat alle gebouwen verbind, de met de ‘klassieke’ bibliotheek’ boven instructielokalen. Hier ontstaat een labyrintische ruimte waar doorheen gezworven kan worden.

Whalint

DWhaliso1

Whalpersp990

Renovatie onderbouw hoofdgebouw

Whaldak2a

Tevens werd de renovatie van de onderbouw van het hoofdgebouw uitgevoerd. Hier moest het College van Bestuur gehuisvest worden, naast het ‘studentenservice centrum’, de ‘faculty club’ voor ontvangst van mensen van buiten de TUE en de centrale bibliotheek. De ruimte onder de betonnen ‘poten’ van de hoogbouw was tevens een belangrijke looproute van de auditorium met collegezalen naar de faculteitsgebouwen op de rest van het terrein. Hier worden tevens vaak tentoonstellingen georganiseerd.
Er bestond naast de wens om de bouwfysica van het gebouw met vliesgevels te verbeteren ook het uitgangspunt om het bestaande constructieve skelet te hergebruiken. De bestaande, zeer onzichtbare entree aan de voorzijde werd verplaatst naar de kop van het gebouw, aan de toekomstige centrale as. De bestaande loopburg op de eerste verdieping werd losgemaakt van de begane grond en opgehangen aan de betonnen constructie van de bovenbouw.

Whaldak1

HGkopgev

IMG0013HGintv3

IMG0010HGintv1

IMG0013HGintv3a

IMG0017HGintv2

IMG0013HGintv3a1

IMG0022HGinth1

IMG0013HGintv3a1a

IMG0020HGinth2