appNscharwoude1b

16 senioren appartementen Noord Scharwoude

lokatie
hoek Fransepad, Platte Ven, Noord Scharwoude, gemeente Langedijk
architect
Architectenbureau Tjaart Hoeksema
opdrachtgever
Sinnige Bouw BV, Heerhugowaard
bouwkundige uitwerking
Bouwkundig Buro Sijnsael en van Wijck, Schagen
adviezen constructie
Boom Constructiebureau, Heiloo
adviezen bouwfysica
Bouwserviceburo Kuip, Oudesschild
adviezen brandveiligheid
Landstra bureau voor bouwfysica, Doesburg
aannemer
Sinnige Bouw BV, Heerhugowaard
ontwerp
2006-2008
uitvoering
2009-2010

Na de sloop van een voormalig dependance van het oude gemeentehuis van Langedijk kwam op de hoek van het Franse Pad en het Platte Ven een stuk grond vrij voor woningbouw. Door het naastgelegen zorgcomplex leken seniorenwoningen logisch. Beeldbepalend voor de oude delen van Langedijk zijn de typisch Noord-Hollandse ‘gebroken’ kappen. Deze zijn een belangrijke bron van inspiratie geweest in het ontwerp van de seniorenwoningen.

Locatie
De smalle zijde van de kavel, het deel aan de Platte Ven, ligt aan een verbreding van de Voorburggracht (de dorpsstraat van de gemeente Langedijk). De lange zijde van de kavel ligt aan het Fransepad een woonstraat. In de stedenbouwkundige opzet zijn deze verschillende zijden nadrukkelijk anders ontworpen.

Mansardekappen
Aan het Fransepad is een strook gemaakt bestaand uit vijf traveeën van twee lagen hoog met tien appartementen. In dit plandeel zijn de vijf mansardekappen beeldbepalend, deze brengen dit deel van het gebouw terug tot de schaal van individuele woningen en zorgen op die manier voor aansluiting op de woningbouw in de straat. Aan de Platte Ven is een symmetrisch blokje gemaakt bestaande uit twee traveeën van drie lagen hoog met zes appartementen. In dit plandeel is door de symmetrische opzet en de monumentale mansardestolpkap een grotere schaal ontstaan die aansluit op die van de grotere bebouwing van de Voorburggracht. Tussen de beide plandelen, op de hoek van het Franse Pad en het Platte Ven ligt de hoofdentree. Aan de achterkant van het complex ligt de toegang tot de parkeerkelder en de bergingenkelder.

referentie

langepadsit

referentie1

appNscharwoude2

appNscharwoude3

appNscharwoude4

appNscharwoude3a

appNscharwoude5

appNscharwoude3a1

plg

appNscharwoude6