schoonoordsingel1b

Jongerenwoningen Den Burg

lokatie
Schoonoordsingel, Den Burg, Texel
architect
Architectenbureau Jan Visser, Texel
projectarchitect
Tjaart Hoeksema
opdrachtgever
Stichting Woontij, Den Burg
adviezen constructie
Ingenieursbureau Vlagsma, Heerenveen
aannemer
Duin Bouwbedrijf BV, Den Burg
ontwerp
1998-1999
uitvoering
1999-2000

De situatie betreft een terrein aan de Schoonoordsingel waar voorheen een drietal blokjes met elk vier duplexwoningen stonden. De blokjes zich zagen er uit als twee-onder-één kap-woningen. Ze waren rug aan rug georganiseerd, elk met een eigen begane grond en verdieping. De aan de achterzijde gelegen woningen wonnen het qua bezonning en privacy van die aan de voorzijde. De woningen waren grondontsloten, met de entrees tussen de blokken in. De plattegronden waren ontworpen om samengevoegd te worden tot eengezinswoningen waardoor ze onevenredig veel slaapoppervlak ten opzichte van het woonoppervlak hadden.

Straatbeeld
Het straatbeeld wordt bepaald door kleinschalige woningbouw uit begin 1900 en twee onder één kap woningen uit jaren 50 en 60. De eerste staat met de topgevel naar de straat direct aan het trottoir, de laatsten hebben een kap evenwijdig aan de straat en staan iets terug ten op zichtte van het trottoir.

Planopzet
In het ontwerp voor de nieuwbouw worden drie blokjes teruggebracht. De grote diepte van de kavel biedt bovendien de mogelijkheid om twee extra blokjes terugliggend tussen te voegen. Door toevoeging van een tuinmuur met poort aan de voorzijde ontstaan een tweetal beschutte hofjes. Door deze organisatie presenteert het geheel zich nadrukkelijk niet als rijtjeshuizen maar ontstaat er geleding in de gevelwand.

Woningen
De organisatie van woningen in de drie blokjes is aangepast aan de oriëntatie. Aan de voorzijde twee gestapelde grond-ontsloten appartementen die qua bezonning driezijdig georiënteerd zijn, met hun woonfunctie aan de zonzijde. De begane grondappartementen zijn geschikt voor bewoning door mindervaliden en hebben hun buitenruimte in de hofjes. Het bovengelegen appartement heeft aan twee zijden een balkon. Aan de achterzijde van elk van de drie blokjes bevinden zich twee woningen met twee verdiepingen: beneden wordt gewoond, boven geslapen. Deze woningen hebben een ruime tuin. In elk van de tussengevoegde blokjes bevinden zich twee woningen, ook met twee verdiepingen. Deze woningen hebben een extra kamer, een tweezijdige oriëntatie, een buitenruimte in de hofjes en een tuin.

sit2a

schoonoordsingel2

gevdsn990b

schoonoordsingel3

schoonoordsingel4

schoonoordsingel5

plg00

plg0102

gevdsn990a