werkvelden

Wij werken binnen alle schaalniveaus, van klein tot groot, van kiosk tot stedelijke invulling en hebben een brede ervaring op het gebied van individuele en seriematige woningbouw, landelijke en binnenstedelijke herverkavelingen, productiehallen, kantoren en kantoorinrichting, verbouwingen, restauratie en hergebruik van gebouwen, duurzaam bouwen en stedenbouwkundige studies en -ontwerpen.

Grosspietsch160

Particuliere woningen

Uw smaak staat voorop.
Modern of traditioneel, de stijl maakt ons niet zoveel uit; binnen iedere stijl zijn goede en slechte woningen mogelijk. Wij zijn vooral benieuwd hoe u uw huis en tuin wilt gaan gebruiken. Wat uw favoriete huizen zijn, en waarom. Aan de hand van uw voorkeuren op gebied van gebruik en beeld maken wij een passend ontwerp. Bekijk de voorbeelden.

Projectmatige woningbouw

Inventief en kostenbewust.
Onze ervaring varieert van maatwerk op locaties met veel randvoorwaarden tot projecten met "200 woningen in een weiland". Zowel in de koop- als in de huurmarkt. Naar de woningbouwprojecten.

Grosspietsch160a

bijenkorf225

Renovatie, verbouw en hergebruik

Slopen kan altijd nog.
Renovatie en hergebruik worden steeds belangrijker. Niet alleen uit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook omdat oude gebouwen een waardevol onderdeel van onze cultuur en geschiedenis vormen, die het waard zijn om behouden te blijven. Lees verder...

Inbreidlocaties en herverkavelingen

Nederland vol?
De tijd van de grote Vinexwijken is in ieder geval voorbij. Maar aan kleinschalige en zorgvuldig ingepaste (woning)bouwprojecten in zowel steden, dorpen als op het platteland is juist wèl behoefte. We hebben veel ervaring met herverkavelingen van voormalige boerenerven (vrijkomende agrarische bebouwing) en binnenstedelijke inbreidplannen. Bekijk...

Stuijt160

Landal225

Recreatie

Vaak op de wadden, maar ook aan de 'overkant'.
U bent ondernemer in de toeristische sector? Wij vinden het leuk om binnen elk schaalniveau, van een enkele vakantiewoning tot een compleet bungalowpark met centrale voorzieningen, mee te denken in de planvorming.
Meer recreatie...

Bedrijfshuisvesting

Uw wensen zo optimaal mogelijk vormgeven.
Het gebouw moet een zo logisch mogelijke vertaling zijn van uw wensen. De routing ondersteunt het programma, plattegronden zijn bij voorkeur flexibel en we benutten het beschikbare oppervlak en volume optimaal.
Bekijk de voorbeelden...

onderzoek160

projectenmozaiek225Wat nog meer?

Alles!
Niet alles is te vatten in bovenstaande categorieën. Bekijk dus ook de selectie van uitgebreid gedocumenteerde projecten.