AZG1b

Universitair Medisch Centrum Groningen
Stedenbouw noordpunt, voorzieningengebouw en parkeergarage
voorstudies en schetsontwerp

lokatie
Hanzeplein, Groningen
architect
Wytze Patijn Architecten
projectarchitect
Stan van Kol
opdrachtgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
ontwerp
1996-1998

Het Universitair Medisch Centrum Groningen bevind zich op een 20 ha. groot terrein, gelegen tegen de rand van de Groningse binnenstad. Voor de noordzijde van het terrein is een stedenbouwkundig onderzoek gedaan ten behoeve van de toekomstige ruimtebehoefte van het ziekenhuis. De planontwikkeling hiervoor strekte zich uit tot en met het ten noordwestelijk van het ziekenhuis gelegen CiBoGa terrein.

Binnen dit stedenbouwkundig plan is aan de noordzijde van het Centraal Medisch Centrum een voorzieningengebouw met parkeergarage en een centrale toegang voor het personeel ontworpen. Een zeer complex programma met vele functies en verkeersstromen is ondergebracht in een heldere gebouwstructuur en voorziet in kantoorruimten, laboratoria, onderwijsruimten, magazijnruimten, goederenoverslag en afvalverwerking.

Er is in de voorstudies gekozen voor een vrij indeelbaar casco met dragende gevels. De opdrachtgever had met name behoefte aan cellenkantoren hetgeen geleid heeft tot een gebouwdiepte van 12 meter. Een meer flexibele plattegrond met grotere diepten van 15 tot 18 meter zijn om deze reden in de loop van het proces afgevallen. Toch is er naar gestreefd door middel van het raster van de gevel een vrije indeling van de (kantoor)ruimten mogelijk te maken. Er is onderzoek gedaan naar bouwfysica en installaties. Uitgebreide aandacht is besteed aan zonwerende en reflecterende lamellen teneinde zonder het gebruik van uitgebreide installaties een goed binnenklimaat en een egale daglichtspreiding in de kantoorruimten te bereiken.

Het bouwblok wordt verticaal op meerdere plaatsen onafhankelijk van elkaar ontsloten. Langs de gevel op de vierde verdieping loopt een gang welke de op hetzelfde terrein gelegen gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen, het voorzieningengebouw, het medisch verzorgingscentrum en het ziekenhuis met elkaar verbind. Vuiloverslag en magazijnen bevinden zich in de kelder onder het voorzieningengebouw. In het lagere deel ligt dwars op het lange hoofdgebouw komen aan het ziekenhuis gelieerde functies zoals de bloedbank en de thuisdialyse. Onder het totale gebouwencomplex ligt een drie-laagse parkeerkelder voor 900 auto’s. Het bestaande Medische Verzorgingscentrum (met centrale keuken, apotheek magazijnruimte en een deel van de goederenoverslag) aan de oostzijde van het nieuwe gebouw werd geïntegreerd in het totale plan; hiervoor zijn nieuwe indelingen en gevels ontworpen.

model1model2model3model4emodel4tmodel5

gevelstudie582schets1NPmaquetteNPcollageBvB2BvB1