Zijpe1020

Erfverkaveling Zijpe

lokatie
Ruigeweg, Schagerbrug, gemeente Zijpe
architect
Architectenbureau Tjaart Hoeksema
opdrachtgever
Sinnige Bouw BV, Heerhugowaard
bouwkundige uitwerking
Bouwkundig Buro Sijnsael en van Wijck, Schagen
adviezen stedenbouw / RO
Hans van Brederode, Schiphol - Rijk
adviezen constructie
nog niet bekend
aannemer
Sinnige Bouw BV, Heerhugowaard
ontwerp
2008
uitvoering
nog niet bekend

De locatie betreft een voormalig agrarisch bouwperceel, onderdeel van een groter gebied met weiden en akkerland. Er staan momenteel naast een grote stolpboerderij ook nog 3 schuren en een mestsilo en een groot deel van het erf tussen de gebouwen is verhard. De relatie van de gebouwen op de locatie en het omringende landschap is karakteristiek. Aan de overzijde van de Schagerweg (ten zuidwesten van de planlocatie) is een kleine buurtschap aanwezig in de vorm van een bescheiden lintbebouwing, óók een karakteristieke stedenbouwkundige structuur

4 woningen en gemeenschappelijke autostalling
Het voornemen is om de planlocatie geheel nieuw in te richten ten behoeve van een woonfunctie door alle bestaande bebouwing en verharding verwijderen. Door de vormgeving en de onderlinge positionering van de gebouwen wordt gekozen voor landelijke karakteristiek en verwijzing naar het oorspronkelijke agrarische ensemble, waarmee zowel recht wordt gedaan aan de beeldkwaliteit op de kavel, als aan een respectvolle relatie met het omringende landelijke gebied. De bestaande groenopstand op de locatie wordt maximaal gehandhaafd. Op de plek van het huidige hoofdgebouw komt een stolpvormig gebouw met een omvang van de bestaande boerderij. Hieraan worden enkele voor stolpboerderijen geëigende aanbouwen toegevoegd om een efficiënte indeling voor 3 wooneenheden mogelijk te maken. De vormgeving verwijst naar de oorspronkelijke stolpboerderij met de daarbij passende geleding en aanbouwen, zoals een top aan de voorzijde, een staart aan de oostzijde en een staart aan de westzijde met een lange zijdelingse aanbouw. Ten noordoosten van dit hoofdgebouw is een vrijstaande woning gesitueerd in de vorm van een kleine stolpschuur. Achter op het kavel komt een parkeergebouw voor zes autos, vormgegeven als een veldschuur/materieelberging.

sat

sit

plg

gev