Enthousiasme voor het vak, plezier in het maken, gevoel voor kwaliteit, de persoonlijke samenwerking met de opdrachtgever, veelzijdige ervaring in het ontwerpen en realiseren van levendige architectuur. Van landschap tot detail.

Recente projecten

deWaerden1deWaerden2

Winnend opwerp meervoudige opdracht
Appartementen en steunpunt voor ouderen met verstandelijke beperking


Woningstichting Woontij en zorginstelling De Waerden wilden zestien begeleid wonen appartementen voor ouderen met een verstandelijke handicap realiseren en hebben daartoe een Design & Build aanbesteding gehouden. Samen met aannemer/ontwikkelaar Duin en installatiebedrijf IBS hebben wij een ontwerp gemaakt dat zowel bouw- en installatietechnisch, energetisch als architectonisch geoptimaliseerd is.
Het plan bestaat uit drie bouwblokken met appartementen die samen een halfopen hof vormen. De voorgevels hebben we verdeeld in kleinere eenheden en daarmee teruggebracht in schaal waardoor er afzonderlijke woningen ontstaan. De plattegronden van de appartementen zijn specifiek voor de doelgroep ontworpen onder andere door directe verbindingen tussen woon- en slaapkamer en badkamer en slaapkamer.

hogeberg1a960hogeberg1b960

Opgeleverd
Woning Hoge Berg, Texel


Een in meerdere opzichten bijzonder project. De woning is een co-ontwerp van Tom van de Pol en Tjaart Hoeksema; 25 jaar geleden was Tom nog de docent van Tjaart. De opdrachtgevers hadden niet alleen een hoog ambitieniveau, de locatie is ook één van de mooiste plekjes van Texel. De Hoge Berg, tussen Den Burg en Oudeschild, is een aardkundig monument met hoge archeologisch waarde. Daarom hebben de situering, zichtlijnen vanuit en naar de woning en de omgang met bestaand groen veel aandacht gekregen. De bouwmassa is bestaat uit twee, iets ten opzichte van elkaar verschoven, en met lessenaarsdaken afgedekte, gedeeltes. De landschappelijke inpassing wordt versterkt door natuurlijke kleuren en materialen: grijs-bruine steen, blank gelakte oregon pine kozijnen en een zinken dak.

Molenkoog2a960Molenkoog2b960

Opgeleverd
Openluchtzwembad gemeente Texel


De bassins en waterzuiveringsinstallaties van het openluchtzwembad ‘Molenkoog’ van de gemeente Texel waren aan vernieuwing toe. Omdat hiervoor toch het hele terrein op de schop moest is ook de terreininrichting onder handen genomen. Het bestaande zwembadterrein bestond uit een veelheid aan goedkope inrichtingselementen, was ongezellig en zonder direct zicht op en verbinding met de naastgelegen ligweide. Door een aantal simpele ingrepen zoals een kwalitatief hoogwaardige bestrating, wordt het terrein een aangename recreatieruimte. Een rondom lopende hoge en dichte haag maakt van het zwembad een intiemere ruimte, afgeschermd van naastliggend industrieterrein en zonnecollectorveld. De relatie met de ligweide is versterkt door een doorlopende keermuur van zitelementen.

westgevel960

Opgeleverd
Schuur familie Groot


De familie Groot woont op de hoek van de Achterburggracht met één van de dwarsverbindingen met de Dorpsstraat in het oude centrum van Noord Scharwoude. Om een toekomst bestendige woning te krijgen wilden ze de bestaande jaren twintig woning slopen en er een grotere woning met schuur in dezelfde stijl voor terugbouwen. Woning en schuur moesten niet alleen heel energiezuinig zijn, maar ook geheel onderhoudsvrij. Kozijnen, dakgoten en dakoverstekken zijn van aluminium. Door de combinatie van levendige, klassieke, handvormstenen met verdiept voegwerk en strakke aluminium elementen ontstaat heel expressief metselwerk.

teso1a960teso1c960

2e prijs meervoudige opdracht
Landschappelijke opwaardering Veerhaven Texel


De veerhaven van Texel ligt in het einde van de duinen, op de overgang met de Waddenzee. De aankomst in de haven is onaantrekkelijk, een stuk platgewalst duin , met een veelheid aan gebouwen en inrichtingselementen. Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van de veerhaven heeft rederij Teso een meervoudige opdracht uitgeschreven voor een ontwerp voor een landschappelijke opwaardering. In ons ontwerp wordt de beweging van aankomst en vertrek op een eiland en de bestaande landschappelijke structuur met duinruggen en -valleien als uitgangspunt genomen. Aankomend vanaf zee vaar je een duinvallei binnen. Vanaf land rij je door een poort in de duinrug het veerhaven terrein op.

tesobestaandnieuw1

HHNKzwaagdijk960

Opgeleverd
Werf HHNK Zwaagdijk


Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Zwaagdijk had behoefte aan meer kantooroppervlak. Door sloop van de dienstwoning kwam ruimte vrij om de achterliggende schuur een 'kop' te geven.
De open hoek aan de zuidoostkant vormt de entree en biedt tevens de terugliggende bouwdelen, zoals de kantine en werfbeheerder, uitzicht op het voorterrein en de Zwaagdijk. In het volume zijn een aantal glazen hoeken gemaakt om te laten zien dat het om een kantoor gaat. De kleur van deze hoeken is terughoudend. Het accent ligt op de met witte randen omkaderde kozijnen. Deze refereren aan de manier waarop vroeger in schuren glasopeningen werden geaccentueerd: een witte kwast verf over zwartgeteerde houten delen. Lees verder...

notermans960

Opgeleverd
Uitbreiding woning familie Notermans


Midden in het centrum van Workum staat de voormalige praktijkruimte van Tjalke Notermans. Op deze plek willen hij en zijn vrouw hun laatste huis bouwen. Op enige afstand achter het huis plaatsen we een schuurachtig volume. Hierdoor wordt het mogelijk het volledige woonprogramma ... lees verder...

collageehba960

Echt iets voor U
Eerste hulp bij architectuur

Bent u een particulier die een aanbouw aan zijn huis wil, een aannemer of bouwkundig tekenbureau die zelf de woningen voor zijn klanten ontwerpt, of een bedrijf dat bij een aannemer een standaard ontwerp heeft gekocht?
En wilt u slechts een deel van het ontwerptraject door een architect laten verzorgen? Of alleen een second opinion? Dat kan bij ons. Lees verder...